İstanbul taksi ihalesi İSRAİL e verildi

İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSPARK’A GÖZ YUMARAK YETKİ VERDİ.

Gizlice yapılan ihalede uyuyanlar geç uyandı…

TAKSİCİ ESNAFI İSYANDA…

İstanbul’da artık Taksicileri israil şirketi yönetecek..

Sesi yerinde neler oldu, hiç haberiniz var mı?

Taksiciye ödenen her bir kuruş müslümanlara ve Türklere kurşun olarak geri dönecek..

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI YAHYA UĞUR’UN İSTİFASI İSTENEREK TEPKİLERİN ODAK NOKTASI OLDU..

Filistin’de Gazzede Müslümanlara kurşun sıkan, çocuklarımızı katleden, üzerlerine acımasızca bomba yağdıran İsrail’e gösterilen tepkinin karşılığı olarak İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İSPARK Taksi yönetim merkezinin ihalesini çeşitli oyunlarla İsrail kökenli VERİFONE isimli bir firmaya verildi. Artık bundan böyle taksiciye ödenen her bir kuruş İsrail’e gidecek ve bizlere Müslümanlara, Türklere bomba olarak, kurşun olarak geri dönecek.. Bunu nasıl yaptınız.. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?

İhale nasıl oldu, neler döndü?..

Kimseye duyurulmadan gizli yapılan ihalenin gerçek yüzü 2 yıl sonra ortaya çıktı.. Taksiciler dahi konuyu yeni öğrenmişler..

Ticari taksilerle ilgili İBB İŞTİRAKİ İSPARK’ın ”TAKSİ YÖNETİM MERKEZİ” ihalesine katılacak istekliler için 13.03.2012 son başvuru tarihli yeterlilik şartnamesi idarece düzenlenmiştir. . Akabinde, yaklaşık 13 ay sonra 16.04.2013 tarihinde ihale yapılacağı duyurulmuştu. Daha sonra bu tarih zeyilnameler ile önce 24.04.2013 tarihine, daha sonra çeşitli oyunlarla 08.05.2013 tarihine ertelenmişti.

İSPARK ihalesinin ise İsrail kökenli bir ABD kuruluşu olan VERİFONE Firmasına verilmek istenmesi nedeni ise ihaleye konulan ”İş deneyim belgesi” gibi önemli bir kriterin yeterlilik başvurusu sırasında istenmeyip hemen ihalenin yapılma aşamasında apar-topar istenerek çeşitli oyunlar oynandı. Oysa böyle bir ihale Türkiye’de ilk kez yapılıyordu. İhaleye girecek firmada yeterlilik belgesi istenmesi ihaleyi bu firmaya verilmek istenmesinin açık açık oyunlarıydı.

TAKSİCİLER ODASI NEDEN SESSİZ KALIYOR?

Bu işin içeriğinden zavallı bir çok taksicinin haberi yok. Sonuçlarında neler yaşanacağını düşünemiyorlar. Oysa bugünlerde bütün İsrail ürünlerine boykot uygulanıyor. Taksi yönetim merkezi ihalesi İSPARK ve İBB aracılığı ile VERİFONE adlı bir İsrail firmasına veriliyor.

Oysa İstanbul’da taksici esnafının hakkını korumak için İstanbul taksiciler odası var. Bunun yanı sıra ilçelerde de taksicilerin üye oldukları bir çok odalar bulunuyor. Bu başkanlar ihaleye sadece sessiz kalarak seyir ettiler.. Neden tepki gösterilmedi, neden itiraz edemediler..

En büyük yetki ve sorumluluk İstanbul Taksiciler odasıdır. Oda başkanı Yılmaz Yahya Uğur ve yönetimi bu ihaleye ses çıkarmadan neden sessiz kaldılar. Bir çok Sivil Toplum kuruluşları neden tepki göstermediler. Taksici esnafı gün geçtikçe bataklığa sürükleniyor. Ama bu yetkiyi kongrede Y. Yahya Uğur’a oy veren taksici esnafı olduğu için şimdi pişmanlıklarını dile getiriyorlar. Yaptıkları açıklamalarla, eleştirilerle şimdi de başkan Y. Yahya Uğur’u istifaya davet ediyorlar. Ama Atı alan Üsküdarı geçti, son oyunlar fayda getirmeyecektir. Bütün oda başkanları da, taksilerle ilgili platform ve dernek faaliyetleri veren kuruluşlar tepkilerini göstererek istifa etmelidirler. Bütün taşımacılık camiasında hizmet veren STK’lar burada sorumludur, kusurludur.

Fakat, İsral’in Müslüman düşmanlığı, İslam ülkelerine ve son olarak Filistin- Gazzeye karşı başlattığı savaşta her gün öldürülen Müslümanlara karşı yapılan saldırıda büyük sorumluluklarının olduğunu ve onlara atılan her kurşuna ortak olduklarını unutmamalıdırlar. Eğer oda başkanı Yahya Uğur’da ve İstanbul’da Yahya Uğur’a destek veren sorumlu diğer oda başkanlarında ufacık bir Müslümanlık duygusu, İslami görüş vicdanı varsa bu olaya tepkilerini koymalı, açıklama yaparak derhal istifa etmelidir…

SEN ALSAYDIN YAHYA…

Yahya başkan sen İstanbul taksiciler odası başkanı olarak böyle bir ihalenin yapılmasından nasıl haberin olmaz. Bu ihaleye tepkini neden göstermedin. Yoksa biliyordun da seni susturanlar mı oldu?

İstanbul Taksiciler odası başkanı Y. Yahya Uğur, bilindiği gibi İstanbul taksicileri tarafından bu kurumun başına seçilmiş bir başkandır. İstanbul’da güçlü bir siyasi otoriteye sahiptir. Genellikle bütün resmi makamlarda sözü geçer. Hatta diğer odaların başına kongrelerde kendi adamlarını da seçme ve getirme tecrübe ve gücüne sahiptir.

Bu kulvarda oynamasını çok iyi bilir. Mesleğini çok güzel analiz etmiştir. Bulunduğu makamın aslına uygun ticari taksi işletmeciliğinden nasıl ve nerden kazanacağının hesaplarını iyi yapmıştır. Kardeşi kendi özel aracı ile kardeşi korsan taksicilik yaparken yakalanmıştır, iftira atıyorlar diye paçayı kurtarmıştır. VİP Taksiciliğin kurulmasına imza atmıştır, bahanelere sığınarak kurtulmuştur. Kendine özel sekreterler ve basın danışmanları tuttuğu yetmiyormuş gibi, can güvenliğim yok diye bir de Emniyetten maaşını halkın ödediği özel koruma polisi emrine verilmiştir.

Koruma polisine ne derse sözünden çıkmıyor, onun etrafında pervane gibi dönüyor. Odanın kongresinin yapıldığı gün kongre salonunda Yahya’dan gelen bir kaş-göz işareti ile sevmediği hakkında eleştiriler yapan gazeteciyi salondan dışarı attırabiliyor. Hatta geçen dönem Şişli Belediye meclis üyesi idi. Yeni çıkan yasa gereği tekrar aday olamadı. Fakat yerine oğlunu koydu.. Taktikte fark yok, uygulamada sadece siyasi taktik var.

Yani Yahya başkan maşallah gücün yerinde, güçlü bir çevren var. Sana destek veren adamların çok. Yaşın da genç, fiziğin, tipin de yerinde, her türlü (!!) işerin altından kalkabiliyorsun, tecrübelisin, istersen bu ülkede mafyacılık oynar, istediğin, kin duyduğun kişileri de yok ettirebilirsin. Ama sen güzel insansın, bu konuda sana güveniyor ve inanıyoruz. Böyle bir yasa dışı pis işlere girmeyeceğinden eminiz.

Yahya başkan sözün kısası, bu konulara neden girdiniz diye sorabilirsiniz. Sizi halkımız ve oyunu aldığınız tanımayan taksici esnafı varsa tanısınlar bilsinler istedik. Bu kadar güçlü, hem maddi ve hem manevi, bırakın siyasi bir güce sahip bir kişi olduğunuz halde, neden bu ihaleyi siz almadınız da dünyada İslam düşmanı Müslümanları katleden bir İsrail firmasına kaptırdınız.? Senin gücün buna yeterdi. Hem senin sayende birkaç işçi ve sekreterler daha ekmek parası kazanır,iş sahibi olurdu. Siz de kazanırdınız. Taksicik mesleğinde tecrübe sahibisiniz ve bilgilisiniz. İsterseniz alırdınız ama, sanıyoruz, senin de bir bildiğin vardır.. Yoksa bu para kazanılacak iş başkalarına, hemde bir İsrail firmasına kaptırılmışsa, göz yumulmuşsa, yoksa başka yollardan sus, pus, korkusu gibi işler döndüğünden de şüphelenmemek elde değil..

İHALEDE YETERLİLİK BELGESİ OYUNLARI…

Bu ihale işi Türkiye’de ilk kez yapılıyordu. İhale şartnamesinde yeterlilik belgesi aranarak Türk firmalarının ihaleye katılmasının önü böylece engellendi..

Araç takip ve yönlendirme işi, Ticari taksi koordinasyonu ve yönetimi, işleri zaten ülkemizde daha önce yapılmamış bir hizmettir. Ve ihaleye iştirak etmek isteyen ve yeterlilik alan firmaların ihale dışı bırakılmasına daha doğrusu onların ihaleye iştirakinin engellenmesine ve sadece bir firmanın yani VERİFONE şirketinin ihaleye katılmasını sağlamak için yapılan bir hamle olarak değerlendirilmektedir. Bu uygulama Türk firmalarını ve taksi işletmelerini isyan ettirse de İsrail firması ihaleyi kaptı.

Bu durum ise Türk Ceza Kanununa göre ihaleye fesat karıştırmaktır ve suç teşkil etmektedir. Bu nedenle 08.05.2013 tarihinde sadece VERİFONE firması teklif vermiş olup diğer firmaların ihale dışı kalmaları sağlanmıştır.

Ayrıca 08.05.2013 tarihinde yapılan ihaleye tek teklif veren VERİFONE firması idareye şartlı teklif/alternatif teklif sunmuştur.

Yine idari şartnamenin “İhale dışı bırakılma nedenleri arasında .. Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı şartnamede yazılmasına rağmen idare tarafından gereği yapılmamış, istekliden teklifini düzeltmesi istenmiştir.

Bu ne hukuk kurallarına ne de idarece hazırlanan idari şartname hükümlerine uygun değildir. İsteklinin teklifinin düzelttirilmesi yoluna gidilmesi de eşit muamelenin bozulmasına neden olmuş ve haksız rekabeti ortaya çıkarmış, haksız kazanç elde edilmesinin yolunu açmıştır.

Doğru olan idari şartnamede düzenlenen maddeler çerçevesinde teklifin reddedilerek isteklinin ihale dışı bırakılması ve 24 aydır gizli gizli yürütülen ve ortada hukuki dayanağı olmayan ihale sürecine son verilerek aradan geçen 24 ay içersinde gelişen Teknolojinin hızı ve güncelliği ile ülkemizde TAKSİ YÖNETİM SİSTEMİ uygulaması yapabilen yerli firmalara destek verilerek istenilen hizmetin yerli üreticilere verilmemek için oynanan oyunlardır..

Bu sayede ülkemizde stratejik önemi bulunan Taksicilerin ve Taksi kullanıcılarının kişisel DATA’larının ve coğrafik takiplerinin olası kötü niyetli kullanım şartlarının yabancı ülkelerin ellerine emanet edilmiş olması ise işin çok önemli boyutudur.

SOSYAL MEDYADA ELEİŞTİRİLER ve TEPKİLER ÇIĞIRINDAN ÇIKTI..

İhale İsrail firmasına verildi.. Şimdi Taksi camiası isyan ediyor. İSPARK aracılığı ile İstanbul’da taksi kontrol merkezini bir İsrail firması yönetecek. Taksici esnafı şimdi bu sorunlarını sadece sosyal medya aracılığı ile duyuruyorlar. İşte bunlardan bir kaçı isyanlarını aşağıdaki şekilde dile getiriyorlar..

TÜM SERBEST GİRİŞİM VE YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILARAK YERLİ YAZILIMLARIN KULLANILMASI YERİNDE OLACAKTIR. BU ARADA HAKSIZ REKABETTE ENGELLENMELİDİR. BAZI FİRMALAR ŞUAN TAKSİ ÇAĞRI İŞİ YAPMAKTADIR. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN MECLİS KARARINA UYARAK BEKLEYEN FİRMALAR HAKSIZ REKABETE UĞRATILMAKTADIR.
AYRICA İSRAİL KÖKENLİ BİR FİRMAYA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN USULSUZCE İHALEYE FESAT KARIŞTIRAK VERMESİNİ PROTESTO EDİYORUZ..

TAKSİCİLER İSRAİLDEN KORKUYOR

İSTANBULDA TAKSİ İŞLETİM SİSTEMİ İSRAİL KÖKENLİ VERİFONE FİRMASINA İBB TARAFINDAN VERİLMİŞTİR. BU KONUYU GÜNDEME TAŞIMIŞTIK RADYOLARDA BU KONU GÜNDEME GETİRİLİP BİR TÜRK FİRMASI İSRAİLDEN İHALE ALABİLİRMİ DİYE SORMUŞTUK.
KONU İLE İLGİLİ BİRÇOK ARKADAŞLA STK YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜK.HEPSİNİN ORTAK GÖRÜŞÜ KESİNLİKLE VERİLMEMELİ AMA BUNA SES ÇIKARMAYANLARA BAKIN İBB BAŞKANINA ÇOK YAKINLAR ONLAR SESLERİNİ ÇIKARMIYORLARSA BEN NEDEN ÇIKARAYIM DİYORLAR.
TAKSİCİDEN (SENDEN) ALINACAK ÜCRETLERLE İSRAİL’E MERMİ ALINACAK.BU MERMİYLE ÖLECEK HER FİLİSTİNLİ COÇUĞUN KANINDA SEN SESİNİ YÜKSELTMEDİĞİN İÇİN SENİNDE KATKIN OLACAKTIR.VİCDANIN VARSA YORUMDA BULUNURSUN. YOKSA AKAN KANLA ELLERİNİ YIKAYAMAZSIN.

TAHMİNEN 6 AY ÖNCE İKİ RADYO PROGRAMINA BU OLAYI YAZARAK KATILDIM. BU NEDENLE FACEBOOK TAN BENİ SİLEN OLDU HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL TAKSİ PİYASASINDAVB(TAKSİMETRE OLARAK) BİR GÜNDE KAÇ LİRA NAKİT PARA HAREKET HALİNDE BİR HESABINI YAPIN BUNU BİZE YEDİRMEZLER DİYE YAZDIM. HATIRLARLARSANIZ ÖNCE ŞOFÖR MALSAHİBİ ARASINI AÇTILAR. BÖL PARÇALA TAKTIĞİ İDİ. BU PROJENİN DEVAMI VAR ÖYLE SİSTEM GELECEKKİ TAMİR PARÇA YAKIT ALIMLARINI DA YAPACAKLAR.

Reklamlar

About tkmb2247

TURKIYE NIN KURTULUSU ICIN MUCADELE BIRLIGI
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s