Siyonizm / Ortadoğu / 3K plan

Dünyanın en tehlikeli satranç ustası bir siyonist örgütü var : FPA (Foreign Politics Association) Yani dış politika derneği. Ama işin aslı başka :

F = FAR kodudur. (Birazdan değineceğim)
P = Gladio (Birazdan değineceğim)
A = Affairs (“P” affairs)

P >> Tüm locaların “Gladio” misyonunu üstlenmiş AYRICALIKLI bir gizli teşkilattır. Mesela Italyan P-1, P-2 ve P-3 locaları eliyle bu “Affair”ler yürütülmektedir. Berlusconi tüm P localarının TEK başkanıdır. Gladio nedir? Üç görevi vardır: Ilki tüm dünya istihbaratlarının başında bulunan Yahudi kökenli şeflerin (Türkiye’yi şu anda öldü gösterilen ancak YAŞAYAN HIRAM ABAS yönetmektedir) buluşumu olan Das Som aracılığıyla istihbari bilgilerin tümünü Mossad’ a iletmek; Ikinci görevi de GIZLI ASKERI komutanlıktır.

Müttefik tüm askeri yaptırımların birinci planlayıcısıdır (BM-Barış gücü, NATO bunun emrindedir) Üçüncü bileşeni/görevi de tamamen Dünya Yahudi Lobileri birliği olan FPA aracılığıyla, kendi (askeri ve istihbari) planlarını “Yaptırım” ülkeleri ÜYE başkan/başbakanlarına empoze etmekten öte “EMIR VERMEK”tir.

Bu sözde dernek, sandalyesinden tuğlalarına kadar SAF/pür SIYONIST B’B’ örgütüdür. Önce TÜMDEN GELELIM : en tepedeki üç majisyen (Yüksek haham /Rabbi/ Ruben) yahudi aracılığıyla (Biri Miss(H)ourie Geller) B’B’ örgütünün en başıdır. (Komik gelecek ama üçü de RESMEN SIHIRBAZ dır.) B’B’ (B’niath B’riath) üç majisyeninin adı BIG BOSS’dur. Bunun altındaki SINARŞIK konsül ise Big Bross (Brothers/Biraderler) adını alır. Görüldüğü gibi BB simgesine kafayı takmış bulunuyorlar.

Şimdi bu noktada duralım ve TAVAN yerine TABAN’a başvuralım, TÜME VARALIM! En tabanda “Mahalle” düzeyinde YAYGIN örgütlü LEO ve Lioness ( Genç Erkek ve Dişi aslan)lar bulunmaktadır. Bunlar LYONAISE adıyla bir üste ve üsttekiler de Leon Klüplerine bağlıdırlar. Buradaki Leon aslında GOYIM (evcil/ehlileştirilmiş konuşan hayvan olan yani yahudi olmayan, yahudi efendilerine hizmet eden)lerin BAŞI/en şahı anlamındadır. L harfi aslında bir Kabala yılanıdır ve G harfinin okunuşudur. L ile ilgisi yoktur. (L her ne kadar Leon, Lobby, Logo, Lodge ve Lunge demek ise de…)

Ikinci elde ise diğer Goyimler, yani ülkenin ekonomisini ellerinde tutan (Tüsiad gibi açık değil; GIZLI) EN EN EN zengin TÜCCARLAR/Tüm ülke Holdingleri grubu vardır ve bunlara “ROTAYA GIRMIŞ/Yörüngeye oturmuş/Dönüştürülmüş/Gizli çarka dişli yapılmış” anlamında ROTARIEN denmektedir. Aslında o çark G harfinin ta kendisidir. (Etüd ediniz)

Klüblerin başı ise Rotary adını alır. Üçüncü elde G grubu da altı köşeli israil yıldızının bir logosu olan pergel ve Gönye içinde G harfi bulunan F.A.R grubudur. (Her nekadar Far=Free demekse de…) Bunlar ise iki teşkilatta toplanırlar :

a)Far Masonry (Masun=Dokunulmaz kelimesinden türetilmiştir, her ne kadar Duvarcı ustası/Mason demekse de…)Bu gruba çok özel ise Kadın üye (Bizden Çiller) alınabiliyor. Bir de F.A.R içinde çooook gizli olan Carbonary yüksek asker üyeler grubu bulunmaktadır. (Birazdan anlatacağım)

b)Masons: Bildiğimiz klasik Masonlar… Bunlar arasında kadın ve asker olmaz. ILLA Zengin ve de POPÜLER politikacılardan Goyimler oluşturulmuştur.
Yukarıdaki tüm adı geçen dernekler içinde KONTROL babında, yani mutlak gardiyanlık görevi yapan YAHUDI üyeler de bulundurulmaktadır. O halde, tüm bu ALT dernekleri/klübleri temsilen YAHUDI WATCH Grubu bir üsteki sistemin de doğal üyesidirler.

Tabandan tavana yolculuğumuzda sırada bu saydığım gizli örgütlerin TEK KALEMDE toplandığı BILDERBERG (BB) vardır. Bilderberg IKI AŞAMALIDIR:

a) ÖN Bilderberg’ler>>BB: Bunlar FPA toplantılarına asla alınmazlar. GENÇ Yeminli üyelerdir ve içeride konuşulan hiçbirşeyi dışarı sızdıramazlar(anında ailece trafik kazasına kurban giderler>>>GENÇ Adnan Kahveci) Yine istifa edemezler. (Mezarlarını kendi elleriyle kazarlar ve infazı beklerler) Bunlar “Kendi ülkeleri aleyhine alınan çoğunluk kararına da itiraz edemezler. Örneğin Türkiye aleyhine 3K kararı alınmıştır: (Kerkük’ün, Kıbrıs’ın, Kürdistan’ın simgeleri) Türkiyeden katılan GENÇ Ali Babacan buna itiraz edemez. (Elbette bir ÜST BILDERBERG olan Başbakanı da…)
b)YÜKSEK BILDERBERGLER (B:.B:.) Bunlar “Anlaşmaya varılmış, üye edinilmiş, Tevrat üzerine yemin ettirilmiş, kapalı kapılar ardında SIHIRLENMIŞ” ve bunun karşılığında o ülkeye başbakan yapılmış kişilerdir. Bunlar FPA toplantılarına direkt katılırlar. Ön Bilderberg’in aldığı tüm kararları “EKSIKSIZ ve itirazsız” uygularlar.
Bülent Ecevit’i örnek verelim: Kendisine verilen sayısız görevi ülke aleyhine uygulamıştır. Örneğin Kıbrıs harekatından sonra Yunan Cuntası düşünce, Türkiye ile birlikte Yunanistan’ın AYNI ANDA Avrupa Topluluğuna girmeleri yolu açılmıştır.
Ancak o yıl yapılan ÜST BILDERBERG (B:.B:. başka B’B’ başka BB başkadır, karıştırmayalım.) toplantısında, “Gümrük kaldırılmasına muhalif tüm Holdingelerin ve Yerli Türk otomotivcilerin özellikle Vehbi Koç’un TAVIZLERIYLE, Türkiye’nin “Birliğe girmeMEsi için H A T A yapması istenmiştir. Böylece Ecevit de, 15 günlük MÜRACAAT süresini savsaklayarak “Bir hata yaptık, idari olarak bizi bu sefer Avrupa birliğine almıyorlar, seneye inşaallah…” açıklaması yaptı. Değil 1974 “SENE”sine ŞIMDI BILE giremiyoruz! FPA Ecevit’e “Bravo=Brave=Courage” madalyasını böylece verdi.
Ikinci olarak da BUGÜN bunu öteki Başbakanımız alacak! Verilecek olan bröve bir kağıt parçası, bir şilt ve bir de GIZLI madalya’dır. Bu Madalya’yı MALTA BAYRAĞI armasında göreceksiniz: MALTA ŞÖVALYESI oluyor başbakanımız BUGÜN! Bu madalyaya karşılık, Berlusconi (O da malta şövalyesi/Etüd ediniz) dev Italyan-Amerikan şirketi Pirally/Pirelli’nin YÜKSEK hisselerini DAHA önceden aldı bile…
Şimdi gelelim 3K planına :
1. Kerkük Kürdistan’a verilecek. (Kerkük+Musul petrolleri, Irak petrollerinin % 60’dır) YANI IŞ BAŞKA! Petrol savaşı! Kerkük Kürdistan’a verilmesi kaçınılmaz biçimde elden gitmiştir. (Üçüncü maddede nedenini anlatıyorum)
2. Kypros/Kıbrıs. Mutlaka Avrupa birliğine girecektir. Çünkü, Israil’in TAM karşısında duran ve Israil’in içinde toprağı (Ingiliz üsleri Israil’in resmi toprağıdır. (Ingilizlerin görevi Israil’i ACIL BIR DURUMDA H E M E N korumaktır. Agrotur ve Dikelia üslerinin toplam toprak alanı Kıbrıs’ın % 17’sidir. Kıbrıs ayrıca Israil’in MAFYASININ KARAPARA aklama merkezidir. Ibranice Kıbrıs MAFU’dur/Mahfuz/Vaad edilmiş toprak)
Bunlardan daha önemlisi: Kıbrıs’ın AB’ye girmesiyle Israil’in de ISTEDIĞI ANDA/Salisede ÜYE O L M A yolunu açmaktadır. Çünkü Avrupa topluluğu içindeki Yahudi Diasforası 10 milyon kişidir. Israil’den kalabalıktır. Sözkonusu Dias ilkesine göre “Çift yaşamlı tıplulukların kendi ülkelerinden daha çok nüfus barındırması halinde, o topluluk hangi bloka dahil ise , temsil edilen ülke de o gruba aittir. (Bunun için bir Asya ülkesi olan Israil, Avrupa spor karşılaşmalarında oynayabilmekte ve her türlü organizasyonunu Asyaülkeleriyle değil Avrupa Topluluğuyla yapmaktadır. Kaldı ki Anadolu bile ASYA sayılırken, Kıbrıs gibi bir ASYA adasının AVRUPA’lı sayılması da beni doğrulamaktadır.) Yineliyorum: Kıbrıs’ın % 17’si Israil’in R E S M I (Fakat tarafsız bölge adıyla bilinen gizli devlet gibi SAKLI) bir parçasıdır. Israil Kıbrıs toprağındaki hissesi itibariyle gizli bir şekilde AVRUPA birliğine bu yıl alınacaktır. (Israil sonradan gelir elbette…)
3. Kürdistan: Yeni Asyası, Vaadedilmiş Büyük Israil’in ISRAIL efendileri dışında tek tercih ettiği topluluk olan KÜRT köleleri içermektedir. (Türkler ve Araplar dışarı atılacaktır.)
Türk Kürdistanı (13 Milyon nüfuslu ACZMENDIA)Israil’in kanı-canı olan GAP/FIRAT-Murat ve Dicle stoklarını içermektedir.
Irak Kürdistanı, (Trafsız bölge dışında) bir petrol ülkesi olmayan Israil’i Petrol zengini yapacaktır. (Irak’da 5 milyon kürt vardır ayrıca bu gruba dahil 1 milyonluk Suriye kürdistanı ile 6 milyon olmaktadırlar)
Iran Kürdistanı ise “Yahudilerin Tarih’de ilk çıktıkları ANAVATANLARIDIR, olmazsa olmazlardandır ve büyük hatırası vardır. Bu yüzden siyonistler ilk çıkış noktaları olan Civanşir ve yayıldıkları ikinci bölge olan Hamadan’da SEMBOLIK kürt devleti kurma alıştırmaları yapmışlar ve prova etmişlerdir. (Hamadan KÜRT devletini hem de Azeri Topraklarındaki Civanşir (Jevanshir) öteki adıyla Kızıl Kürdistanı’nın KURDURMUŞLARDIR. Ayrıntılı etüd ediniz ve hatta haritalayınız lütfen)

Bu egzersizlerden sonra sıra Arz’ı Mev’ut’un bir parçası olan BÜYÜK KÜRDISTAN’a gelmiştir. Önce IRAK’da kurulacaktır. (Türkmen ve Arap’lardan arındırılacaktır.) Bu kısa vadede oluşturulmuştur. Suriye ve Iran’a bilahare GLADIO saldıracaktır ve buradaki Kürdistanlar da Irak’a katılacaktır. Bu da ORTA VADE’lidir.
Sırada Türkiye Kürdistanı var: Bu da UZUN VADELI’dir. Türkiyeyi AB içinde “Hak ve özgürlükler” dümenleriyle “Önce Otonom, sonra tam bağımsız Kürdistan’a yönlendireceklerdir. Ermenistan’ın da AB içine alınmasıyla, VAN’dan Doğuya doğru bir SERBEST dolaşım bölgesi oluşturacaklardır. Böylece SEVRes anlaşması yürürlüğe girecektir) Pekiyi bunlar nasıl olacak?

Işte Carbonary’den söz etme sırası geldi :
Carbonary (Genel kurmay düzeyinde komuta kademesi mensupları / Carbonary’yi etüd ediniz. Ibranice Garbon = Batılı savaşçı demektir. Her ne kadar C=Karbon elementiyle bağdaştırsalar da…) Carbonary’nin simgesi C değil G’dir: Çünkü onun mensuplarına GLADIATORS denmektedir. Her ülkenin genelkurmayındaki “EKIP”lerinin dünya federasyonu biçiminde birleştirilmesine de GLADIO denmektedir. Bu dünya kurmayları demektir. Askeri IKNA grubudur.

Carbonary adı günümüzde hiç kullanılmamakta, bunun yerine “Gladio” nicki veya P-1, P-2, P-3 simgeleri kullanılmaktadır. Ilki birleşmiş milletler barışgücünü; ikincisi NATO’yu ve üçüncüsü de “Üçüncü Dünya Devletleri Genelkurmay Goyim üyelerini temsil eder.) Üç P-loca ve Gladio (NATO bile bunun emrinde) ile Das Som (Cia bile bunun emrinde. Emrinde olmayan tek istihbarat örgütü Mossad’dır, çünkü BAŞKAN bizzat kendisidir.)

Bravo BB, MM, CC sahibi başbakanımıza… Işte ÜÇ-OTUZA satma CESARET Courage (CC=Carbonary Courageous Shield) MM= (Maltaise Medall/Malta şövalye madalyası) BB= Brave Bross (Cesur Birader Nişanı) BB= Big Brain sertifikası….
Bunlara karşılık “Milli Eğitimin tamamen Atatürk karşıtı örgütlenmesi ve öğrencilerin beyninin yıkanması” için IZIN kopardı Berlusconi’den… Bugün ABD’de ATA DÜŞMEDEN BINMEYI öğrenecek Başbakanımız! Bugün ABD’de FPA Türkiye’nin 3K’sının yaptırımı için aleyhimize tarih yazılıyor! Yazdıran da Wolf Messing (Karşıbağın analist ve statejisti/benimle hempa… Tabii Messing’in ÖLMEDIĞINI söylememe gerek bile yok)
Bu yenilgi karşılığında boş durulmadı : Mighty (Mehdi) için BUGÜNDEN askeri olacak yeni DEVLETLER oluşturuldu. Bunlar YARIN da H A N I F karasancaklı olacaklar : Çünkü Mehdi’nin öteki kolu MUSLIMALEZYA’dır. Bu yeni Karasancak devletlerini aşağıda ilk kez açıklıyorum. Başkan Terengganu devleti olmak üzere :

a)Terengganu
b)Kelantan
c) ohore
d)Selangor
e)Meleka
+ Aceh
Sonraki aşamada Asya Türk devletlerinin organizasyonu hamlesi yapılacaktır. ALLAH INŞAA…

Rabbi Zidni Ilmi (Taha 114)

23 ocak 2004
Hans von Aiberg

Reklamlar

About tkmb2247

TURKIYE NIN KURTULUSU ICIN MUCADELE BIRLIGI
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s